Màu Dây: Gold

Thương Hiệu
Loại Máy
Size Mặt Số
Chất Liệu Dây
Chất Liệu Kính
Chức Năng
Kiểu Mặt Số
Giới Tính
Filter
Thương Hiệu
Khoảng Giá
1.950.000đ18.350.000đ
Giới Tính
Nồng Độ
Loại Sản Phẩm
Size Mặt Số
Chất Liệu Dây
Chức Năng
Dung Tích
Nhóm Hương
Màu Dây
Màu Vỏ
55%
Bold Gold Swiss 3600492
18,990,000 8,500,000
69%
Edge Gold 3680014
25,160,000 7,700,000
49%
Forrester Two-Tone FS5596
3,800,000 1,950,000
43%
Quartz Gold BE9182-57A
4,450,000 2,550,000
30%
Quartz Gold BF2013-56P
3,490,000 2,450,000
33%
Quartz Gold ER0203-85E
3,520,000 2,350,000
66%
Stratus Two Tone 0607249
31,740,000 10,700,000