NYX’S REWARDS

nyx-banner-welcome

Như một lời tri ân đến quý khách. Hành trình vừa mua sắm vừa tận hưởng những ưu đãi đặc biệt tại NYXWatch chỉ mới bắt đầu.

– 1,000đ sẽ tương ứng 1 điểm. Điểm tính theo chu kỳ mỗi năm từ ngày 1/1 đến 31/12
* Chiết khấu sản phẩm chỉ dành cho đồng hồ, kể cả hàng order hay có sẵn, mức giảm tối đa 300k trên mỗi sản phẩm
* Chiết khấu được áp dụng cộng dồn với voucher hay các chương trình KM khác

[nitro_pricing style=”style-2″ pricing_custom_id=”nitro_custom_css_1869910686″][nitro_pricing_single show_option_icon=”yes” pricing_content=”%5B%7B%22item_icon_fontawesome%22%3A%22fa%20fa-check-square-o%22%2C%22pricing_item%22%3A%22Nh%E1%BA%ADn%20ch%C6%B0%C6%A1ng%20tr%C3%ACnh%20Sale%20%C4%91%E1%BA%B7c%20bi%E1%BB%87t%22%7D%5D” pricing_title=”SILVER” pricing_title_desc=”Ngay sau đơn hàng đầu tiên” pricing_price=”1″ pricing_units=”điểm”][nitro_pricing_single pricing_featured=”yes” show_option_icon=”yes” pricing_content=”%5B%7B%22item_icon_fontawesome%22%3A%22fa%20fa-check-square-o%22%2C%22pricing_item%22%3A%22Ch%C6%B0%C6%A1ng%20tr%C3%ACnh%20Sale%20%C4%90%E1%BA%B7c%20Bi%E1%BB%87t%22%7D%2C%7B%22item_icon_fontawesome%22%3A%22fa%20fa-check-square-o%22%2C%22pricing_item%22%3A%22Chi%E1%BA%BFt%20kh%E1%BA%A5u%20S%E1%BA%A3n%20Ph%E1%BA%A9m%203%25*%22%7D%2C%7B%22item_icon_fontawesome%22%3A%22fa%20fa-check-square-o%22%2C%22pricing_item%22%3A%22Gi%E1%BA%A3m%20gi%C3%A1%20ph%C3%AD%20b%E1%BA%A3o%20tr%C3%AC%2C%20s%E1%BB%ADa%20ch%E1%BB%AFa%20-%2010%25%22%7D%5D” pricing_title=”GOLD ” pricing_title_desc=”Những ưu đãi hấp dẫn đầu tiên” pricing_price=”15.000″ pricing_units=”điểm”][nitro_pricing_single show_option_icon=”yes” pricing_content=”%5B%7B%22item_icon_fontawesome%22%3A%22fa%20fa-check-square-o%22%2C%22pricing_item%22%3A%22Ch%C6%B0%C6%A1ng%20tr%C3%ACnh%20Sale%20%C4%90%E1%BA%B7c%20Bi%E1%BB%87t%22%7D%2C%7B%22item_icon_fontawesome%22%3A%22fa%20fa-check-square-o%22%2C%22pricing_item%22%3A%22Chi%E1%BA%BFt%20Kh%E1%BA%A5u%20S%E1%BA%A3n%20Ph%E1%BA%A9m%204%25*%22%7D%2C%7B%22item_icon_fontawesome%22%3A%22fa%20fa-check-square-o%22%2C%22pricing_item%22%3A%22Gi%E1%BA%A3m%20Gi%C3%A1%20Chi%20Ph%C3%AD%20B%E1%BA%A3o%20Tr%C3%AC%2C%20S%E1%BB%ADa%20Ch%E1%BB%AFa%2015%25%22%7D%2C%7B%22item_icon_fontawesome%22%3A%22fa%20fa-check-square-o%22%2C%22pricing_item%22%3A%22Free%20Ship%20To%C3%A0n%20Qu%E1%BB%91c%22%7D%2C%7B%22item_icon_fontawesome%22%3A%22fa%20fa-check-square-o%22%2C%22pricing_item%22%3A%22Birthday%20Gift%22%7D%5D” pricing_title=”SAPPHIRE” pricing_title_desc=”Những ưu đãi vô cùng khác biệt” pricing_price=”25.000″ pricing_units=”điểm”][nitro_pricing_single pricing_featured=”yes” show_option_icon=”yes” pricing_content=”%5B%7B%22item_icon_fontawesome%22%3A%22fa%20fa-check-square-o%22%2C%22pricing_item%22%3A%22Ch%C6%B0%C6%A1ng%20tr%C3%ACnh%20Sale%20%C4%90%E1%BA%B7c%20Bi%E1%BB%87t%22%7D%2C%7B%22item_icon_fontawesome%22%3A%22fa%20fa-check-square-o%22%2C%22pricing_item%22%3A%22Chi%E1%BA%BFt%20Kh%E1%BA%A5u%20S%E1%BA%A3n%20Ph%E1%BA%A9m%205%25*%22%7D%2C%7B%22item_icon_fontawesome%22%3A%22fa%20fa-check-square-o%22%2C%22pricing_item%22%3A%22Gi%E1%BA%A3m%20Gi%C3%A1%20Chi%20Ph%C3%AD%20B%E1%BA%A3o%20Tr%C3%AC%2C%20S%E1%BB%ADa%20Ch%E1%BB%AFa%2020%25%22%7D%2C%7B%22item_icon_fontawesome%22%3A%22fa%20fa-check-square-o%22%2C%22pricing_item%22%3A%22Free%20Ship%20To%C3%A0n%20Qu%E1%BB%91c%22%7D%2C%7B%22item_icon_fontawesome%22%3A%22fa%20fa-check-square-o%22%2C%22pricing_item%22%3A%22Birthday%20Gift%22%7D%2C%7B%22item_icon_fontawesome%22%3A%22fa%20fa-check-square-o%22%2C%22pricing_item%22%3A%22%C6%AFu%20ti%C3%AAn%20trong%20DS%20B%E1%BA%A3o%20h%C3%A0nh%2C%20B%E1%BA%A3o%20d%C6%B0%E1%BB%A1ng%22%7D%5D” pricing_title=”DIAMOND ?” pricing_title_desc=”Ưu đãi độc nhất cho thượng khách” pricing_price=”40.000″ pricing_units=”điểm”][/nitro_pricing]